STRONA GŁÓWNA METODY DZIAŁANIA CENNIK KONTAKT
     

 

Windykację normalną (tzw. miękką, polubowną).  Stosujemy ją wobec dłużników, którzy wyrażają dobrą wolę, nie unikają kontaktu, chcą polubownego rozwiązania problemu. Dłużnicy zazwyczaj, bez własnej winy znaleźli się w trudnym położeniu (nastąpił tzw. zator płatniczy), który uniemożliwia im terminowe regulowanie zobowiązań finansowych.  Prowadzone przez nas negocjacje umożliwiają spłatę zadłużenia i dalszą współpracę z wierzycielem.Windykację przedsądową. Podejmujemy działania mające na celu uregulowanie należności i uniknięcie przez dłużnika konsekwencji finansowo- prawnych:- w porozumieniu z wierzycielem negocjujemy z dłużnikiem możliwość spłaty ratalnej, - przeprowadzamy wszechstronny wywiad gospodarczy na temat sytuacji materialnej dłużnika, z dochodzeniem ukrytych składników włącznie,- równolegle, w porozumieniu z wierzycielem, zadłużenie dłużnika jest publikowane w Biurze Informacji Gospodarczej - BIG Infomonitor.

 

Etap postępowania sądowego. Szczegółowo analizujemy każdą sprawę i dobieramy najbardziej skuteczną metodę dochodzenia należności (e-sąd, pełnomocnik). Współpracujemy ze znaną Kancelarią Prawniczą z centrum Katowic, co gwarantuje skuteczność postępowania cywilnego, karnego bądź upadłościowego. Etap przed egzekucją. Są to czynności po otrzymaniu wyroku lub nakazu sądowego, polegające na podjęciu próby ponownej polubownej windykacji należności. W oparciu o posiadany wywiad gospodarczy nadzorujemy spłatę należności,gromadząc jednocześnie dokumenty umożliwiające skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej.

 

 

 

 

Windykację komorniczą i pokomorniczą. Skierowanie sprawy do komornika, nie gwarantuje odzyskania należności. W oparciu o wywiad gospodarczy wspomagamy egzekucję komorniczą wskazując komornikowi składniki majątkowe dłużnika. Może się zdarzyć, że w Twojej sprawie była już prowadzona egzekucja komornicza i została umorzona - nie martw się, dokonamy powtórnej analizy sprawy, zweryfikujemy ją i z pewnością wróci do komornika.

 

 

 

 

 

 

linki zaprzyjaznione150317 PF

Pozycjonowanie zbudowanych stron Krasnik studio projektow seo1 Najlepsze projekty stabilnych webserwer knb2

Pozycjonowanie zbudowanych stron Jaworzno studio projektow seo2 Najlepsze projekty stabilnych ehost knb2

seb/zenbox/302