STRONA GŁÓWNA METODY DZIAŁANIA CENNIK KONTAKT
     

 

Cennik Usług

Żadnych opłat wstępnych. Tylko prowizja z odzyskanych należności. Od naszych klientów pobierane jest nasze wynagrodzenie w postaci prowizji od należności rzeczywiście odzyskanych, co nie powoduje obciążenia klienta.  Wysokość prowizji uzależniamy od:- okresu przeterminowania, - wysokości długu,- działań, które były podejmowane w sprawie (np. bezskuteczna egzekucja komornicza),- stałej współpracy z klientem.Współpracę opieramy na przejrzystych zasadach rozliczania. Po wyegzekwowaniu długu odliczamy naszą prowizję, a pozostałą kwotę do dwóch dni roboczych przelewamy na podane przez klienta konto bankowe. W przypadku ratalnych spłat zadłużenia (długu) przez dłużnika, od każdej raty jest pobierana ustalona prowizja procentowa, a pozostała kwota do dwóch dni roboczych przelewana na podane przez klienta konto bankowe, z równoczesnym wystawieniem faktury.

W przypadku, gdy dłużnik wpłaci pieniądze bezpośrednio na Państwa konto w całości lub części, wówczas wystawiamy państwu fakturę do zapłaty na wartość naszej prowizji, od spłaconej przez dłużnika kwoty

 

W przypadku należnych odsetek ustawowych pobieramy od 50% do 100 % ich wartości. Nie pobieramy opłat za przyjęcie i analizę sprawy. Dopuszczamy możliwość negocjacji naszego wynagrodzenia. Umowa ulega rozwiązaniu w momencie odzyskania wierzytelności i końcowego rozliczenia się między stronami

 

         
         

 

linki zaprzyjaznione150317 PF

Pozycjonowanie zbudowanych stron Oleśnica studio projektow seo1 Najlepsze projekty stabilnych webserwer knb2

Pozycjonowanie zbudowanych stron Bedzin studio projektow seo1 Najlepsze projekty stabilnych ecohost knb2

seb/zenbox/302